Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Phương Viên với tư cách là một nhà Nhập khẩu và Phân phối Thiết bị. Chúng tôi có thể cung cấp những giải pháp toàn diện, phải xử lý nhiều thông tin khác nhau, gồm thông tin kỹ thuật của chúng tôi và thông tin bên quý khách hàng cung cấp. Bởi vậy, Phương Viên luôn nỗ lực thiết lập và áp dụng triệt để hệ thống quản lý thông tin hiệu quả nhằm đảm bảo tôn trọng giá trị của những thông tin.

Phương Viên sẽ nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân một cách tốt nhất dựa trên nền tảng chính sách này.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng: dùng cho phòng kinh doanh liên hệ bán hàng, bảo hành hoặc truyền thông.

Thông tin được cung cấp trực tiếp cho Phương Viên bằng cách điền vào “Phiếu mua hàng”, “Phiếu đặt hàng” hoặc các mẫu đơn khác.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Phạm vi sử dụng thông tin liên quan đến các bộ phận kinh doanh, bộ phận kỹ thuật và truyền thông của Phương Viên. Phương Viên sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho từng mục đích.

Phương Viên tuyệt đối sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý từ quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

3- Thời gian lưu trữ thông tin

Thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân và không ngừng cải tiến.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT PHƯƠNG VIÊN

Địa chỉ: 163 Tạ Uyên, phường 4, Quận 11

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khi quý khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, tìm cách ngăn chặn việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó, hoặc gửi thông điệp than phiền hoặc yêu cầu tư vấn, Phương Viên sẽ đáp ứng một cách chân thành và trung thực, tôn trọng các quyền của người liên quan đến thông tin cá nhân đó.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Phương Viên sẽ đảm bảo rằng đội ngũ điều hành và tất cả các nhân viên ý thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và sẽ thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân. Áp dụng một cách thích hợp và bảo đảm hệ thống quản lý đó được thực thi một cách nghiêm tốt nhất. Những quy tắc này sẽ được duy trì và cải tiến không ngừng.

Trong khi thận trọng xem xét những thông tin cá nhân được quý khách hàng tin tưởng cung cấp cho chúng tôi trong các hoạt động của công ty chúng tôi, Phương Viên sẽ xử lý những thông tin đó một cách thích hợp bằng cách thiết lập một hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng. Ngoài ra, Phương Viên sẽ không sử dụng những thông tin đó vì những mục đích khác với dự định lúc đầu và sẽ triển khai những biện pháp kiểm soát và đánh giá phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân.

Phương Viên cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam, các hướng dẫn và quy định khác về việc bảo mật thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, Phương Viên cũng sẽ tuân thủ những quy tắc riêng về quản lý thông tin cá nhân dựa trên những luật, hướng dẫn và quy định đó.

6 – Thông tin chủ sở hữu website

Họ và tên: Huỳnh Thanh Tùng

Email: tunghuynhck1a@gmail.com

ĐT: 08-39 555 798

Đ/C: 163 Tạ Uyên, phường 4, quận 11

Mã số Giấy phép đký kinh doanh: 0311810487

Thông tin Liên hệ

Đối với các câu hỏi về tài liệu này ngoại trừ yêu cầu tiết lộ … thông tin cá nhân và khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách sau:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT PHƯƠNG VIÊN

Nhà phan phối nhiều thiết bị cơ khí chính hãng từ nhiều hãng trên thế giới

Website: http://cokhiphuongvien.com/

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 163 Tạ Uyên, phường 4, quận 11, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08-39 555 798

Fax : (08) 3922 5874 ; Email: Sales@phuongvien.com.vn