Dịch vụ mài phủ lại

Dịch vụ phục hồi dao đã qua sử dụng, dịch vụ mài phủ lại dao phay ngón, dao phay đĩa đã mòn…