Dao phay khuôn cổ dài ZSLNR

Giá: Liên hệ

Từ khóa: , , ,

Dao phay khuôn cổ dài ZSLNR

Model: Zamus Star

Thương hiệu: Widin

Xuất xứ: Hàn Quốc

Thông số kỹ thuật:

– Zamus Star là dòng dao phay thép cứng 70HRC

– Dùng phay khô hoặc ướt

– Hay phay với tốc độ cao

– Lớp phủ mới kết hợp thiết kế thông số được tối ưu cho việc gia công

thép cứng.

– Đặc biệt phù hợp với việc gia công thép SKD như SKD61 và SKD11, ngoài ra nó có thể gia công thép hợp kim SCM, SK và thép lõi khuôn nhựa như NAK

và stavax

– Không dùng để gia công thép mềm và Inox

MÃ HÀNG THÔNG SỐ DAO
ZSLNR2002-0.5-005 2F D0.2 x R0.05/0.5/50-4
ZSLNR2002-1.5-005 2F D0.2 x R0.05/1.5/50-4
ZSLNR2002-1-005 2F D0.2 x R0.05/1/50-4
ZSLNR2002-2-005 2F D0.2 x R0.05/2/50-4
ZSLNR2003-1.5-005 2F D0.3 x R0.05/1.5/50-4
ZSLNR2003-1-005 2F D0.3 x R0.05/1/50-4
ZSLNR2003-2.5-005 2F D0.3 x R0.05/2.5/50-4
ZSLNR2003-2-005 2F D0.3 x R0.05/2/50-4
ZSLNR2003-3-005 2F D0.3 x R0.05/3/50-4
ZSLNR2004-1.5-005 2F D0.4 x R0.05/1.5/50-4
ZSLNR2004-1-005 2F D0.4 x R0.05/1/50-4
ZSLNR2004-2.5-005 2F D0.4 x R0.05/2.5/50-4
ZSLNR2004-2-005 2F D0.4 x R0.05/2/50-4
ZSLNR2004-2-01 2F D0.4 x R0.1/2/50-4
ZSLNR2004-3.5-005 2F D0.4 x R0.05/3.5/50-4
ZSLNR2004-3-005 2F D0.4 x R0.05/3/50-4
ZSLNR2004-3-01 2F D0.4 x R0.1/3/50-4
ZSLNR2004-4-005 2F D0.4 x R0.05/4/50-4
ZSLNR2004-4-01 2F D0.4 x R0.1/4/50-4
ZSLNR2005-1-005 2F D0.5 x R0.05/1/50-4
ZSLNR2005-1-01 2F D0.5 x R0.1/1/50-4
ZSLNR2005-2-005 2F D0.5 x R0.05/2/50-4
ZSLNR2005-2-01 2F D0.5 x R0.1/2/50-4
ZSLNR2005-3-005 2F D0.5 x R0.05/3/50-4
ZSLNR2005-3-01 2F D0.5 x R0.1/3/50-4
ZSLNR2005-4-005 2F D0.5 x R0.05/4/50-4
ZSLNR2005-4-01 2F D0.5 x R0.1/4/50-4
ZSLNR2005-5-005 2F D0.5 x R0.05/5/50-4
ZSLNR2005-5-01 2F D0.5 x R0.1/5/50-4
ZSLNR2005-6-005 2F D0.5 x R0.05/6/50-4
ZSLNR2005-6-01 2F D0.5 x R0.1/6/50-4
ZSLNR2006-10-01 2F D0.6 x R0.1/10/50-4
ZSLNR2006-2-01 2F D0.6 x R0.1/2/50-4
ZSLNR2006-4-01 2F D0.6 x R0.1/4/50-4
ZSLNR2006-6-01 2F D0.6 x R0.1/6/50-4
ZSLNR2006-8-01 2F D0.6 x R0.1/8/50-4
ZSLNR2008-12-01 2F D0.8 x R0.1/12/50-4
ZSLNR2008-4-01 2F D0.8 x R0.1/4/50-4
ZSLNR2008-4-02 2F D0.8 x R0.2/4/50-4
ZSLNR2008-6-01 2F D0.8 x R0.1/6/50-4
ZSLNR2008-6-02 2F D0.8 x R0.2/6/50-4
ZSLNR2008-8-01 2F D0.8 x R0.1/8/50-4
ZSLNR2010-10-01 2F D1.0 x R0.1/10/50-4
ZSLNR2010-10-02 2F D1.0 x R0.2/10/50-4
ZSLNR2010-10-03 2F D1.0 x R0.3/10/50-4
ZSLNR2010-12-01 2F D1.0 x R0.1/12/55-4
ZSLNR2010-12-02 2F D1.0 x R0.2/12/55-4
ZSLNR2010-16-01 2F D1.0 x R0.1/16/60-4
ZSLNR2010-16-02 2F D1.0 x R0.2/16/60-4
ZSLNR2010-16-03 2F D1.0 x R0.3/16/60-4
ZSLNR2010-20-01 2F D1.0 x R0.1/20/60-4
ZSLNR2010-20-02 2F D1.0 x R0.2/20/60-4
ZSLNR2010-20-03 2F D1.0 x R0.3/20/60-4
ZSLNR2010-4-01 2F D1.0 x R0.1/4/50-4
ZSLNR2010-4-02 2F D1.0 x R0.2/4/50-4
ZSLNR2010-6-01 2F D1.0 x R0.1/6/50-4
ZSLNR2010-6-02 2F D1.0 x R0.2/6/50-4
ZSLNR2010-6-03 2F D1.0 x R0.3/6/50-4
ZSLNR2010-8-01 2F D1.0 x R0.1/8/50-4
ZSLNR2010-8-02 2F D1.0 x R0.2/8/50-4
ZSLNR2015-12-01 2F D1.5 x R0.1/12/55-4
ZSLNR2015-12-02 2F D1.5 x R0.2/12/55-4
ZSLNR2015-15-01 2F D1.5 x R0.1/15/55-4
ZSLNR2015-15-02 2F D1.5 x R0.2/15/55-4
ZSLNR2015-15-03 2F D1.5 x R0.3/15/55-4
ZSLNR2015-20-01 2F D1.5 x R0.1/20/60-4
ZSLNR2015-20-02 2F D1.5 x R0.2/20/60-4
ZSLNR2015-20-03 2F D1.5 x R0.3/20/60-4
ZSLNR2015-4-01 2F D1.5 x R0.1/4/50-4
ZSLNR2015-4-02 2F D1.5 x R0.2/4/50-4
ZSLNR2015-8-01 2F D1.5 x R0.1/8/50-4
ZSLNR2015-8-02 2F D1.5 x R0.2/8/50-4
ZSLNR2015-8-03 2F D1.5 x R0.3/8/50-4
ZSLNR2020-12-02 2F D2.0 x R0.2/12/55-4
ZSLNR2020-12-05 2F D2.0 x R0.5/12/55-4
ZSLNR2020-16-02 2F D2.0 x R0.2/16/55-4
ZSLNR2020-16-03 2F D2.0 x R0.3/16/55-4
ZSLNR2020-16-05 2F D2.0 x R0.5/16/55-4
ZSLNR2020-16-08 2F D2.0 x R0.8/16/55-4
ZSLNR2020-20-02 2F D2.0 x R0.2/20/60-4
ZSLNR2020-20-03 2F D2.0 x R0.3/20/60-4
ZSLNR2020-20-05 2F D2.0 x R0.5/20/60-4
ZSLNR2020-20-08 2F D2.0 x R0.8/20/60-4
ZSLNR2020-25-02 2F D2.0 x R0.2/25/65-4
ZSLNR2020-25-05 2F D2.0 x R0.5/25/65-4
ZSLNR2020-30-02 2F D2.0 x R0.2/30/70-4
ZSLNR2020-30-05 2F D2.0 x R0.5/30/70-4
ZSLNR2020-6-02 2F D2.0 x R0.2/6/50-4
ZSLNR2020-6-05 2F D2.0 x R0.5/6/50-4
ZSLNR2020-8-02 2F D2.0 x R0.2/8/50-4
ZSLNR2020-8-03 2F D2.0 x R0.3/8/50-4
ZSLNR2020-8-05 2F D2.0 x R0.5/8/50-4
ZSLNR2020-8-08 2F D2.0 x R0.8/8/50-4
ZSLNR2030-12-02 2F D3.0 x R0.2/12/60-6
ZSLNR2030-12-05 2F D3.0 x R0.5/12/60-6
ZSLNR2030-16-02 2F D3.0 x R0.2/16/60-6
ZSLNR2030-16-03 2F D3.0 x R0.3/16/60-6
ZSLNR2030-16-05 2F D3.0 x R0.5/16/60-6
ZSLNR2030-20-02 2F D3.0 x R0.2/20/65-6
ZSLNR2030-20-03 2F D3.0 x R0.3/20/65-6
ZSLNR2030-20-05 2F D3.0 x R0.5/20/65-6
ZSLNR2030-30-02 2F D3.0 x R0.2/30/75-6
ZSLNR2030-30-03 2F D3.0 x R0.3/30/75-6
ZSLNR2030-30-05 2F D3.0 x R0.5/30/75-6
ZSLNR2030-35-02 2F D3.0 x R0.2/35/80-6
ZSLNR2030-35-05 2F D3.0 x R0.5/35/80-6
ZSLNR2030-8-02 2F D3.0 x R0.2/8/55-6
ZSLNR2030-8-03 2F D3.0 x R0.3/8/55-6
ZSLNR2030-8-05 2F D3.0 x R0.5/8/55-6
Dao phay khuôn cổ dài ZSLNR
Rate this post

0906 999 064